Aanmelden Nieuwsbrief

Goede reis! (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/goede-reis!/)

Feiten

  • Naam: Goede reis!
  • Voor wie: Gemeenten, regionale vervoerscentrales, scholen, zorginstellingen en crisisdiensten

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Joke Stoffelen Bel of mail me gerust
(088) 929 40 49
Neem contact op

Goede reis!

Mensen met een beperking naar school, de dagbesteding of het ziekenhuis brengen is een vak apart. Gemeenten, regionale vervoerscentrales, scholen, zorginstellingen en soms ook crisisdiensten regelen dit doelgroepenvervoer met zorg. Iedere dag opnieuw. Hoe houd je je organisatie en medewerkers scherp op de behoefte en de eigen regie van de cliënt?

Er is veel waar de planners van de ritten en de chauffeurs rekening mee moeten houden. Er moet voldoende tijd voor de rit zijn, maar ook voor in- en uitstappen. En moet er een busje of een prikkelarme taxi komen voorrijden? Zijn er extra hulpmiddelen nodig? Moet de chauffeur bedacht zijn op een epileptische aanval van een cliënt? Of rekening houden met een sanitaire stop? Het is een hele kunst om meerdere mensen met een beperking in te plannen op een rit en hen op een plezierige manier naar hun bestemming te brengen. Het belang hiervan is groot, omdat steeds meer mensen met een beperking meedoen in de samenleving. En dus ook mobieler worden.

Benut ervaringskennis van cliënten

Ons advies is: benut de ervaringskennis van cliënten voor je dienstverlening. Dan zit je op de goede weg met het voortdurend verbeteren van het doelgroepenvervoer.
Hoe helpen we organisaties hierbij?

  • We doen onderzoek (zoals Reizen op maat  en Stuurkracht)
  • We houden enquêtes (zoals in 2017 in samenwerking met Omroep Gelderland)
  • We adviseren (bijvoorbeeld het over het toegankelijk maken van de website van 9292ov).

Enkele aanbevelingen uit eerder onderzoek dat wij uitvoerden:

Aanbevelingen uit ‘Stuurkracht. Vervoer van personen met verward gedrag’
In 2017-2018 onderzocht Zorgbelang de ervaringen bij het vervoeren van personen met verward gedrag. Een politiebusje is niet het juiste vervoermiddel voor iemand in een psychose. Een van de meer praktische aanbevelingen is: méér eigen regie van cliënten mogelijk maken. Daarnaast komt de noodzaak naar voren van vervolgonderzoek voor het kiezen van passend vervoer voor mensen in een crisissituatie. Of naar triage vóór vervoer. Want 80% van de mensen wordt niet opgenomen en gaat weer naar huis.

Mobiliteit 2 1
Aanbevelingen uit ‘Reizen op maat’
In 2016 onderzochten we de behoeften van cliënten in het doelgroepenvervoer. Ons rapport ‘Reizen op maat’ geeft vijf aanbevelingen om te blijven werken aan de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Drie daarvan zijn:

  • Werk met cliëntpersona’s of klantprofielen. Kies er vier, die verschillen in kwetsbaarheid en gewenste punctualiteit. De ervaringen in de praktijk vormen de aanleiding voor verbeteringen.
  • Werk met chauffeurspersona’s. Planners proberen al chauffeurs met reizigers te matchen. Met chauffeurspersona’s kunnen ze rekening houden met persoonlijke affiniteiten en kwaliteiten.
  • Maak met planners, chauffeurs en reizigers spelregels voor tijdens de rit. In heldere taal en met plaatjes. Geldend voor reizigers én de chauffeur. Dan zijn de verwachtingen over en weer duidelijk.


Meer informatie
Verder praten? Neem dan contact op met Joke Stoffelen.
Meer weten over onze advisering aan 9292ov? Neem dan contact op met Mieke Biemond: 088 929 40 28, miekebiemond@zorgbelanginclusief.nl.
Informatie over het opzetten van een burgerinitiatief rondom doelgroepenvervoer vind je op onze pagina Advies en subsidie voor je burgerinitiatief.

Stuur door!

Stuur door