Aanmelden Nieuwsbrief

Inclusieve duurzaamheid (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/inclusieve-duurzaamheid/)

Feiten

 • Naam: Inclusieve duurzaamheid
 • Voor wie: Gemeenten en bewonersinitiatieven

Inclusieve duurzaamheid

De verduurzaming van onze samenleving is belangrijker dan ooit. Zorgbelang Inclusief ziet duurzaamheid als kans om te werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ongeacht opleidingsniveau, inkomen of achtergrond. Door te werken aan betrokkenheid van álle bewoners kan verduurzaming als vliegwiel gaan fungeren voor een inclusieve samenleving. 

Duurzaamheid: vliegwiel inclusieve samenleving

 • Hoe en in welke fase creëer je meer betrokkenheid bij duurzaamheid van bewoners?
 • Hoe zorg je dat álle bewoners, ook de kwetsbare groepen, mee willen én kunnen doen met energietransitie en klimaatadaptatie?
 • Hoe maak je duurzame energie toegankelijk voor iedereen en voorkom je energiearmoede?
 • Hoe maak je moeilijke informatie aantrekkelijk en passend voor de doelgroep?

Inclusieve duurzaamheid?
Met inclusieve duurzaamheid bedoelen we daar waar de domeinen sociaal, ecologisch en economisch elkaar overlappen.

          2Onderdelen Inclusieve Duurzaamheid

Onze aanpak
We werken aan eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Zorgbelang Inclusief praat mét bewoners in plaats van óver bewoners. We zorgen dat bewoners op de hoogte zijn, meedenken en ook meebeslissen en coproduceren. Dit doen we door te werken met verschillende participatiemethodieken. Vanuit de Leefbaarheidsalliantie ondersteunen we in heel Gelderland bewonersinitiatieven op thema’s zoals duurzaamheid en mobiliteit.
Onze kracht Duurzame Vuist
 • Veel ervaring met organiseren van bewonersbetrokkenheid, community building en
  draagvlak.
 • Jarenlange ervaring met betrekken van kwetsbare doelgroepen en het begrijpelijk maken van complexe informatie.
 • Diverse aansprekende, interactieve methodieken die zich vooral richten op enthousiasmeren en doen.
 • Jarenlange ervaring met advies en procesbegeleiding.

Samen werken aan inclusieve duurzaamheid?
Neem contact op met Ellen Oomen of Sylvia Sikkema.

Stuur door!

Stuur door