Aanmelden Nieuwsbrief

Steek energie in participatie (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/inclusieve-duurzaamheid/)

Feiten

  • Naam: Steek energie in participatie
  • Voor wie: Gemeenten en bewonersinitiatieven

Steek energie in participatie

Steek energie in participatie
Aardgasvrije wijken. Inpassing en maatschappelijke acceptatie van windturbines en zonnevelden. U staat als gemeente voor een forse opgave die alleen met actieve betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven slaagt. Met veel praktijkervaring en een groot netwerk in de Gelderse samenleving, kunnen de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland u hierbij helpen. Sleutelwoorden voor de aanpak die wij voorstaan: actieve bewonersbetrokkenheid, óók van lastig te bereiken doelgroepen, goede communicatie en lokaal eigenaarschap. Samen maken wij de energietransitie in uw gemeente tot een succes!Energie

 

Foto Steek Energie In Participatie


Download whitepaper

Download hier het whitepaper over onze aanpak.

Meer weten? 
Neem dan contact op met:
ellenoomen@zorgbelanginclusief.nl     088 - 929 40 29
sylviasikkema@zorgbelanginclusief.nl  088 - 929 40 47

Stuur door!

Stuur door