Midden in het leven staan met niet-aangeboren hersenletsel (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/midden-in-het-leven-staan-met-niet-aangeboren-hersenletsel/)

Feiten

  • Naam: Midden in het leven staan met niet-aangeboren hersenletsel
  • Start: 01 januari 2015
  • Voor wie: Burgers met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun brede sociale netwerk
  • Locatie: Gelderland

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Nancy Wijers Bel of mail me gerust
06 -174 979 28 Neem contact op

Midden in het leven staan met niet-aangeboren hersenletsel

“Je moet weer opnieuw uitvinden wie je bent, wat je leuk vindt, wat je nog kunt en hoe je je moet gedragen.” Een illustratief citaat van iemand die getroffen werd door hersenletsel. Je krijgt het alleen, maar je herstelt er niet van in je eentje. Je sociale netwerk is ook aan zet, in samenwerking met de huisarts en andere zorgverleners, met ziekenhuis en revalidatiecentrum.

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn ingrijpend. Er zijn zichtbare lichamelijke en functionele beperkingen. Maar ook beperkingen die na enige tijd pas merkbaar zijn: concentratie- en geheugenstoornissen, depressieve stemmingen, taal- en spraakstoornissen, veranderingen in het gedrag. Het effect hiervan op het leven van de patiënt wordt nog geregeld onderschat. Ook op dat van naasten. Mantelzorgers raken overbelast en weten vaak niet goed waar ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Zorgbelang voert samen met partners projecten uit om de zorg en begeleiding van mensen met NAH en hun naasten te verbeteren. Hun wensen, behoeften en ervaringen vormen het vertrekpunt. Hieronder noemen we twee projecten.

‘Het sociale netwerk aan zet’

Een project (2015-2018) van Zorgbelang Inclusief en onder andere de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De HAN deed literatuuronderzoek. Zorgbelang organiseerde bijeenkomsten voor mensen met NAH, mantelzorgers en professionals, en hield interviews. Centraal stonden vijf thema’s: het sociale netwerk, de rol van professionals, de ondersteuning van mantelzorgers, de overgang van ziekenhuis of revalidatiecentrum naar huis, weer meedoen in de samenleving. Dáár draait het om bij herstel, eigen regie en zelfredzaamheid.

Downloads met achtergrondinformatie en tips vind je in de kaders onder aan deze pagina.

Pilot Ketenzorg NAH, CWZ

Een project (2018) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Daarin krijgen patiënten die 24 uur opgenomen zijn geweest vanwege een TIA, na ontslag nazorg: telefonische contactmomenten en huisbezoeken. Zorgbelang adviseert vanuit patiëntperspectief over opzet en evaluatie van de pilot en over de nazorg.

NAH

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners zijn: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gemeente Nijmegen, ZZG zorggroep, Siza, Pluryn, Zozijn, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Meer informatie

Ben je professional bij een gemeente, zorginstelling of zorgverzekeraar en heeft de organisatie te maken met NAH? Neem dan contact op met Nancy Wijers. Zij bespreekt graag met je wat Zorgbelang voor jouw organisatie kan doen.

Heb je persoonlijk te maken met NAH en heb je nog vragen, download dan hieronder de brochure en de handreiking met interviews en tips. Of neem contact op met Nancy Wijers.

Stuur door!

Stuur door