Aanmelden Nieuwsbrief

Positieve Gezondheid (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/positieve-gezondheid/)

Feiten

  • Naam: Positieve Gezondheid
  • Voor wie: Mensen en hun naasten in de leeftijd vanaf 14 jaar, in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie.
  • Locatie: Nederland

Positieve Gezondheid

Focus op wat je wél kunt in plaats van wat niet (meer) lukt. Dat is de kern van Positieve Gezondheid. Steeds meer hulpverleners werken vanuit dit gedachtegoed. Veel mensen kennen het nog niet. Daar gaan we verandering in brengen met een nieuw spel.

Speelse kennismaking
We gaan een spel ontwikkelen dat mensen op een speelse, laagdrempelige en uitdagende manier kennis laat maken met Positieve Gezondheid. Vooral mensen in een kwetsbare situatie.
Iedereen kan zo leren wat Positieve Gezondheid voor hem of haar betekent en kan ermee aan de slag. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

Istock 1132789081

Zonder burgers, geen spel
In een periode van een jaar ontwikkelen wij, samen met diverse partners en mensen uit verschillende doelgroepen, een bordspel. Naast een speelse en laagdrempelige kennismaking heeft dit spel ook een educatieve functie. Een demoversie van het spel testen wij met allerlei mensen, mensen met en zonder beperking, mantelzorgers, naasten, huisartsen, POH, verpleegkundigen. Deze testfases zijn cruciaal! Zonder de deelnemers aan deze testfases en hun feedback komt er geen spel. 

Meedoen in de testfase? Meld je aan!
Er zijn inmiddels 9 organisaties die een actieve rol willen vervullen in de testfase: GGD Gooi en Vechtstreek, GGD West Brabant, Hulp in Gelderland, GGZ NHN, GGNet, Syntein, gemeente Drimmelen, Iriszorg.
Wil je ook een rol spelen tijdens de testfase, vul dan dit formulier in.

Istock 1174472274

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid is een begrip ontwikkeld door Machteld Huber. Haar ervaring was dat de definitie van gezondheid niet meer klopt en dat in de gezondheidszorg vooral het negatieve onder de aandacht komt. Wat kun je niet? In plaats van: Wat kun je wel? Zij promoveerde hierop en wierp een ander licht op het begrip gezondheid.

Positieve gezondheid  bestaat uit zes dimensies
Hierbij ligt de focus op wat jij kunt en wilt. Door een vragenlijst krijg je in kaart wat jij van jouw totale gezondheid vindt. Daarna komt de vraag of je iets zou willen veranderen en zo ja, wie en wat je daarvoor nodig hebt.  Met andere woorden: wat is je veerkracht?


IPH Spinneweb 002

Samenwerking
De ontwikkeling van het spel is een gezamenlijk project van Zorgbelangen Inclusief, Groningen, Brabant/Zeeland en LImburg, het Institute for Positive Health en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Daarnaast werken we samen met Stichting De Bagagedrager. Een stichting met  ruime ervaring in het ontwikkelen van speelse, laagdrempelige en educatieve spellen rondom maatschappelijke onderwerpen.

Identity Games
Identity Games is onze samenwerkingspartner met ruim vijfentwintig jaar ervaring in het ontwikkelen van spellen.

Projectteam

Projectleider
Ellen Spanjers (Zorgbelang Inclusief)
Project coördinator
Serge Metselaar (De Bagagedrager)
Projectgroep
Jolanda Fritsma & Ellen Bos (Zorgbelang Groningen), Michiel van Teeffelen (Zorgbelang Inclusief), Nelleke Maathuis (Zorgbelang Brabant/Zeeland), Karin van der Leeuw (Burgerkracht Limburg), Astrid Elferink (De Bagagedrager) en Merel Kotterer (De Bagagedrager)

Adviseurs
Machteld Huber en Malou Timmers (Institute for Positive Health)

Met dank aan
Onze dank is groot dat fondsen ons steunen in ons idee om Positieve Gezondheid samen met burgers naar burgers te brengen. De volgende fondsen maken ons project mogelijk: Dr. C.J. Vaillantfonds, Dr. Wittenbergstichting, Oranjefonds, Stichting Voorzorg Utrecht, Achterstands Fonds Arnhem en Het R.C. Maagdenhuis.

 
Het IPH heeft een adviserende functie binnen dit project.

Vorig project printen stuur door

Stuur door!

Stuur door