Aanmelden Nieuwsbrief

StraatZaken, brug tussen dak- en thuislozen en gemeente (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/straatzaken/)

Feiten

 • Naam: StraatZaken, brug tussen dak- en thuislozen en gemeente
 • Start: 01 januari 2014
 • Voor wie: Gemeenten en dak- en thuislozen
 • Locatie: Gemeenten in Nederland

Vragen?

Projectcoordinator Onafhankelijk cliëntondersteuner sociaal domein Stef Harweg Neem voor meer informatie over StraatZaken contact met mij op. Neem contact op

StraatZaken, brug tussen dak- en thuislozen en gemeente

StraatZaken is een Arnhems netwerk van mensen met een achtergrond als dak- en thuisloze. Zorgbelang praat iedere maand met hen over wat er leeft en waar behoefte aan is. De gemeente Arnhem verwerkt hun ervaringen en adviezen in het beleid voor de doelgroep. StraatZaken slaat zo een brug tussen dak- en thuislozen en de gemeente.

Straat Zaken

Het netwerk van StraatZaken bestaat uit ongeveer acht vrijwilligers. Het zijn allemaal mannen en vrouwen met een achtergrond als dak- en thuisloze, of ze hebben een band met deze groep. En met een drive om mensen te helpen, om contact te onderhouden met straatcoaches, om gebruik te maken van hun spreekrecht bij de gemeente.

Participatie dak- en thuislozen in beleid
De vrijwilligers van StraatZaken geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en de partners van de OGGZ-zorgstructuur (openbare geestelijke gezondheidszorg voor sociaal kwetsbare mensen). Regelmatig organiseren ze ook eenvoudige, verbindende activiteiten in de buurt. Zorgbelang ondersteunt hen daarbij en vertegenwoordigt StraatZaken bij de gemeente. Door StraatZaken staan dak- en thuislozen op de agenda van de gemeente en andere betrokken organisaties. Hun stem klinkt door. Ze participeren in het beleid.

Betrokken organisaties
Voor StraatZaken werkt Zorgbelang samen met: wijkteams, Inloophuis Sint Marten, Stichting Kruispunt, IrisZorg, Stoelenproject De Duif, JONA-huis, Vitale Verbindingen, STIP GGz Arnhem, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Het werk van Zorgbelang
Het werk van Zorgbelang voor StraatZaken samengevat:

 • Verzamelen van signalen, knelpunten, behoeftes en wensen van dak- en thuislozen, maar ook van direct betrokkenen (opvang, buurtbewoners, gemeente) 
 • Samenwerking met wijkteams die te maken hebben met dak- en thuislozen
 • Bijdrage leveren aan diverse projecten die aansluiten bij de doelgroep
 • Organiseren van buurtacties rondom de opvanglocaties
 • Contact onderhouden met de gemeente en opvangorganisaties
 • Onderhouden van het netwerk van cliëntorganisaties, belangenbehartigers en cliëntenraden
 • Communiceren met en rapporteren aan de gemeente als opdrachtgever.


We werken vanuit onze missie om een verbindende schakel te zijn tussen dak- en thuislozen, gemeente, bewoners en zorgaanbieders voor goede maatschappelijke opvang.

Voor uw gemeente?
Wil je als gemeente op een vergelijkbare manier dak- en thuislozen betrekken bij het beleid? Neem dan gerust contact met ons op. In overleg maken we graag een passend aanbod dat aansluit op de lokale situatie.

 

 

Stuur door!

Stuur door