Aanmelden Nieuwsbrief

Weet u wat u slikt? (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/weet-u-wat-u-slikt/)

Feiten

  • Naam: Weet u wat u slikt?

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Mariëlle van Esch Meer informatie? Neem contact op

Weet u wat u slikt?

Het project ‘Weet u wat u slikt?’ is actief in o.a. Zuid-Holland en Gelderland. Het gaat daarbij om een combinatie van taalles en medicatievoorlichting aan laaggeletterden. Hiermee wordt een koppeling tussen taal en gezondheid gemaakt.

Weet u wat u slikt?
Allochtone patiënten die moeite hebben met begrippen rondom geneesmiddelengebruik, of met de uitleg van zorgverleners, hebben hulp nodig om hun medicijnen zorgvuldig te kunnen innemen. Met het project ’Weet u wat u slikt?’ ondersteunen wij deze patiënten (laaggeletterden, voornamelijk allochtone patiënten) en helpen hen waar nodig.

Therapietrouw bevorderen
Laaggeletterde allochtonen gebruiken hun medicijnen veelal onzorgvuldig, als gevolg van een taalachterstand, andere verwachtingen van de werking van medicijnen en andere eetgewoonten. Daarnaast gebruiken veel allochtonen - naast de medicijnen die zijn voorgeschreven in Nederland - ook medicijnen uit hun land van herkomst. Een negatieve interactie tussen de medicijnen kan het gevolg zijn. Met het project ‘Weet u wat u slikt?’ willen we therapietrouw onder laaggeletterde allochtone bewoners bevorderen door:

  • Het geven van een taalcursus met het doel taalkennis op het gebied van geneesmiddelengebruik te vergroten.
  • Het geven van voorlichting over medicijngebruik door studenten geneeskunde.
  • Het doen van onderzoek door deze studenten.

Resultaten
Deelnemers met certificaat zijn beter in staat geneesmiddelen volgens voorschrift te gebruiken en kunnen hun dokter beter uitleggen welke klachten zij ervaren.

De effecten van ‘Weet u wat u slikt?’ komen ook tot uitdrukking in hun familie en directe omgeving. De deelnemers zijn trots op zichzelf en tonen dit aan hun familieleden en aan hun sociale kring. Het betreft meer dan therapietrouw alleen. Het project draagt eraan bij dat de deelnemers meer regie hebben over hun eigen gezondheid.

Als neveneffect blijkt dat de meeste deelnemers zich aansluiten bij de activiteiten van het welzijnswerk en andere organisaties in de wijk. Alles bij elkaar leidt ‘Weet u wat u slikt?’ tot meer zelfvertrouwen, preventie van klachten (hogere kwaliteit van leven) en een verhoogd niveau van gezondheidsvaardigheden.

Effectievere communicatie
Met dit project wordt de taalvaardigheid van wijkbewoners verbeterd en wordt tegelijkertijd juist geneesmiddelengebruik bevorderd. Vele voorbeelden van verkeerd taal- en medicijngebruik worden tijdens de cursus besproken. Door de taalcursus breiden deelnemers hun woordenschat uit en kunnen zo beter met hun huisarts of apotheker praten over medicijnen en behandeling. Aan het eind van de cursus krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Hand Vol Pillen 23 2147767772

Samenwerking

‘Weet u wat u slikt?’ is van oorsprong een initiatief van Zorgbelang Inclusief in samenwerking met vereniging DSB, Mister Dutch, Erasmus MC, Benu Apotheken, Turkish Dutch Academic Society (Turkuaz). Verder wordt er in Rotterdam samengewerkt met verschillende welzijnsorganisaties zoals DOCK Kralingen/Crooswijk, DOCK Hoogvliet, Buurtwerk, SOL, WMO-Radar, PIT010 en Humanitas Feijenoord,

‘Weet u wat u slikt?’ was zeer succesvol in 2016 in Feijenoord en in 2017 in Delfshaven en Charlois. Daar hebben in korte tijd ruim 700 deelnemers flinke stappen gezet. Reden voor de gemeente om de uitvoering in acht gebieden van Rotterdam met subsidie te ondersteunen.

Interesse:
Wilt u meer weten over het project 'Weet wat u slikt?' en wat wij hierin voor u kunnen betekenen?Neem dan contact op met Mariëlle van Esch, projectleider van Zorgbelang Inclusief. (06) 504 98 360. Mail: mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl.

Stuur door!

Stuur door