Voor belangenbehartigers (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/)

Zorgbelang voor belangenbehartigers
Ons netwerk bestaat uit ruim 475 aangesloten organisaties, bestaande uit onder meer patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden, cliënten- en Wmo-raden in Gelderland en Utrecht. Hoe sterker ons netwerk is, hoe krachtiger ons geluid gehoord wordt bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Sluit uw organisatie  bij ons aan en laat u inspireren zodat we samen kunnen werken aan betere zorg!

Welke voordelen bieden wij voor u als aangesloten organisatie?

  • Advies op maat, ondersteuning en informatie;
  • Advies bij het zoeken naar subsidiebronnen voor projecten;
  • Gratis deelname aan cursussen, trainingen colleges van Academie Zorgbelang Gederland/Utrecht;
  • Toegang tot beleidskennis, publicaties en informatie over 'best practices' vanuit cliëntenperspectief; 
  • Uitnodigngen voor themabijeenkomsten, conferenties en debatten;
  • Mogelijkheid deel te nemen aan regionale klankbordgroepen en achterbanraadplegingen;
  • Uitnodiging voor de jaarlijkse VIP-dagen en de nieuwsjaarsreceptie;
  • Vermelding in onze tool;
  • Onderdeel zijn van een krachtig, inspirerend en informeer netwerk.

Aanmelden
Meld uw organistie bij ons netwerk aan via 'aanmelden'.