Aanmelden Nieuwsbrief

Privacyverklaring (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/privacyverklaring/)

Privacyverklaring

Zorgbelang Inclusief vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.  Dat houdt onder andere in dat wij:

  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de vastlegging;
  • U toestemming  vragen om persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin toestemming is vereist. Wij zullen dan ook expliciet aangeven waarvoor uw persoonsgegevens  worden gebruikt. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden doorgeven aan andere partijen tenzij u daar toestemming voor geeft;
  • Op uw verzoek uw persoonsgegevens ter inzage bieden, corrigeren of  verwijderen;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

Zorgbelang Inclusief biedt vanuit Adviespunt Zorgbelang meerdere diensten aan op het gebied van individuele  ondersteuning. In het  privacyreglement kunt u lezen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, of u toestemming moet geven en welke rechten u heeft. Daarnaast hebben wij een korte samenvatting opgesteld van het privacyreglement.

De cliëntvertrouwenspersonen Wzd vallen onder een  gezamenlijk privacyreglement van Het LSR, Quasir, Zorgstem en Adviespunt Zorgbelang.