Aanmelden Nieuwsbrief

Raad van Toezicht (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/raad-van-toezicht/)

Zorgbelang Inclusief heeft een bestuursmodel met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is klankbord voor de Raad van Bestuur inzake strategie en beleid van de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Dhr. R. (Rik) de Lange, voorzitter.
  • Dhr. H. (Han) van Wijk, portefeuille organisatiefinanciën.
  • Mw. I. (Ineke) Hendrikx, portefeuille aanbod en kwaliteit van zorg, op voordracht van de ondernemingsraad.
  • Mw. S. (Sandra) de Graaf, portefeuille personeel en organisatie, op voordracht van de ondernemingsraad.
  • Dhr. R. (Rudi) Rikken, portefeuille Zorgvragersperspectief, op voordracht van de Raad van Advies.

Lees of download: het reglement van de Raad van Toezicht