Terug naar overzicht
Op aanvraagOp aanvraag

Samenwerken professionals & vrijwilligers in zorg & welzijn

Er valt voor veel organisaties winst te halen uit een goede samenwerking tussen professionals 

en vrijwilligers. We zetten verschillende methodieken in om te komen tot een effectieve, prettige manier van deze samenwerking. Denk hierbij aan de dialoogmethode met vrijwilligers en betaalde medewerkers om ze in gesprek met elkaar te laten gaan, ze elkaar te leren kennen en de werelden samen te voegen. 

Ook zetten we in op zelfregie voor medewerkers én vrijwilligers. Hoe bewaak je als vrijwilliger je grenzen wanneer zorgtaken van professionals op je af komen door personeelstekort en hoge werkdruk? Hoe bewaak je als professional jouw grenzen? En hoe werk je daarin samen? 

Na afloop hebben deelnemers meer inzicht in elkaar wat een betere samenwerking bevordert. 

Voorwaarde is dat zowel vrijwilligers als professionals aan deze workshop deelnemen. 

Vrijwilligers 2

Voor wie?

Organisaties zorg & welzijn. 

Tijdsinvestering en aantal deelnemers

Tijdsinvestering: 1 dag.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 14.  

 

Belangstelling voor deze workshop?

Neem voor meer informatie even contact op met de trainer!