Terug naar overzicht
Op aanvraagOp aanvraag

Zelfregie versterken kun je leren

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat mensen meer zelf willen beslissen en zichzelf meer móeten redden. Het helpt als vrijwilligers en zorgverleners deze zelfregie actief ondersteunen. Dat is niet altijd makkelijk. Want hoe staat je zorgplicht en het gevoel van betekenis te willen zijn voor de ander in verhouding tot de zelfregie van de ander? 

In deze training krijgen zorgverleners en vrijwilligers handvatten om zelfregieversterkend te werken en vorm te geven aan samen beslissen. Na afloop hebben deelnemers inzicht in hun waarden, kwaliteiten en valkuilen. In hoeverre deze bevorderend of belemmerend zijn en wat er voor nodig is om regieversterkend te werken.  

Zelfregie

Voor wie?

Zorgverleners, vrijwilligers 

Tijdsinvestering en aantal deelnemers

Tijdsinvestering:       2 dagdelen 

Deelnemers:            minimaal 10, maximaal 14 

Belangstelling voor deze training?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Tessa.