Aanmelden Nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging op 24 januari (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/kwaliteit-van-leven/2018/01/netwerkbijeenkomst-over-onderwijs-en-belangenbehartiging-24-januari/)

24-01-2018

Netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging op 24 januari

Voor: Wmo-raden/Participatieraden en Ondersteuningsplanraden
in Gelderland
Ontmoet: Ouder- en jongerengroepen die opkomen voor belangen in onderwijs in Gelderland
Op 24 januari 2018 organiseren Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, 
Patiëntenfederatie Nederland en Zorgbelang Gelderland/Utrecht een netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging in Gelderland.

In uw rol als adviseur krijgt u te maken met adviesaanvragen van de gemeente of samenwerkingsverband. Er wordt gevraagd mee te denken over welke vormen van ondersteuning nodig zijn, zodat leerlingen met een beperking of chronische ziekte naar school kunnen.Te denken valt hierbij aan jeugdhulp, leerlingen vervoer, dyslexie ondersteuning. Het is handig wanneer u zich hierover kunt laten informeren door ervaringsdeskundigen.

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte hebben zich vaak in groepen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van ondersteuning. Deze informatie is heel waardevol, omdat u daar gebruik van kunt maken.

Kom ook en maak kennis met elkaar!
Woensdag 24 januari 2018
19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 u.)
Locatie: Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Weerdjesstraat 168 6811
JH Arnhem

Meld u vóór 20 januari 2018 aan bij AntoinetteMeys@zorgbelanggelderland.nl