Aanmelden Nieuwsbrief

Dementie in theater met de voorstelling “Dag mama” (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2019/04/dementie-in-theater-met-de-voorstelling-“dag-mama”/)

02-04-2019

Dementie in theater met de voorstelling “Dag mama”

Door Theater De Heuf, met opzienbarende lezing en workshop.
Echt contact, minder probleemgedrag, meer geluk.

Als de diagnose luidt “Dementie” staat de wereld om je heen even stil. Alles verandert!
Jijzelf, je gezin, je familie en dierbaren om je heen zijn diep geraakt en vol vragen: Hoe moeten wij, hoe kunnen wij als alle betrokkenen hiermee om gaan?

De voorstelling Dementie in theater “DAG MAMA” geeft op de vele vragen vanuit de praktijk antwoord. Het stuk maakt de wereld van dementie begrijpelijk en hanteerbaar voor naasten en geïnteresseerden. Het reikt inzichten en handvatten aan opdat het leven met dementie zoveel mogelijk een gelukkig leven kan zijn. Voor iedereen.

De makers van de voorstelling zijn gepromoveerde ouderenpsychologen, artiesten en voormalige mantelzorgers.

Voor de begeleiding van de mens met dementie wordt veel tijd en energie geïnvesteerd door mantelzorgers en vrijwilligers. De voorstelling zal hen maar ook de professionele begeleiders voorzien van vernieuwde mogelijkheden om zorgvuldig om te kunnen gaan met de mens met dementie en met henzelf.

Het naar Epe halen van dit bijzondere project is een particulier initiatief in samenwerking met Alzheimer Oost Veluwe en het Geheugensteunpunt Epe.

Hoe helpend en veilig is het om in een dorp te wonen en te leven waar men met kennis en een warm hart weet om te gaan met de mens met dementie.

Praktische informatie
Locatie: Kulturhus, Stationsstraat 25, Epe
Datum: 2 april 2019
Middagvoorstelling  14.00 uur   inloop 13.30 uur
Avondvoorstelling    19.00 uur   inloop 18.30 uurI

Informatie en aanmelden
Informatie en opgave onder vermelding van naam, emailadres en middag- of avondvoorstelling
dagmamaepe1@gmail.com
Definitieve opgave na betaling van € 20,00 op NL15RABO0150274998 tnv Alzheimer NL Oost Veluwe.
Op woensdagmorgen 30 januari kunt u van 11.00 tot 12.00 uur in het Kulturhus (achterzijde) kaarten ad € 20.00 verkrijgen. Graag contant betalen.