Aanmelden Nieuwsbrief

Onderzoek naar ‘waardigheid’ in de palliatieve zorg (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2020/10/onderzoek-naar-‘waardigheid’-in-de-palliatieve-zorg/)

20-10-2020

Onderzoek naar ‘waardigheid’ in de palliatieve zorg

Krijgt u palliatieve zorg? Neem dan deel aan ons onderzoek en help om palliatieve zorg nog beter af te stemmen op zorggebruikers.

Hopevol

Het onderzoek vindt plaats door het UMC Utrecht in samenwerking met aanbieders van palliatieve zorg. U bent van harte welkom om deel te nemen aan een focusgroep om het thema ‘waardigheid’ te bespreken. Daarvoor hoeft u niet te reizen. De focusgroep vindt plaats via videobellen. 

Wat wordt van mij verwacht?
Als u deelneemt wordt van u verwacht dat u een bijdrage levert aan het gesprek. Een bijeenkomst van een Focusgroep duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. U draagt alleen vanuit uw eigen rol en perspectief bij, alles wat u zegt is van waarde! U ontvangt een vergoeding van € 40,-.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten worden gebruikt om palliatieve zorg nog beter af te stemmen op de wensen van de mensen die het nodig hebben.

Wanneer is het onderzoek?
De exacte datum staat nog niet vast en wordt afgestemd met de deelnemers. De data zijn: 27 oktober en 2 of 3 november.

Meer informatie
Geïnteresseerd of wilt u meer weten? Stuur een email naar: Karin Kalthoff, karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl of neem telefonsich contact met haar op: 088 92 94 038.