Aanmelden Nieuwsbrief

Heb je een beperking en wil je lid van de gemeenteraad worden? (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2021/04/heb-je-een-beperking-en-wil-je-lid-van-de-gemeenteraad-worden/)

07-04-2021

Heb je een beperking en wil je lid van de gemeenteraad worden?

Budget beschikbaar!

Mensen met een structurele functionele beperking die zich verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 kunnen een budget krijgen van maximaal 2.000 euro. Het bedrag is bedoeld voor bijvoorbeeld extra vervoerskosten of inhuren van zorg. De aanvraag moet voor 1 mei 2021 binnen zijn.

Vragen?
Voor eventuele vragen kan van maandag tot en met donderdag contact worden opgenomen met Gerhard Brunsveld, bestuurs- en verenigingssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (gerhard.brunsveld@raadsleden.nl; 06-53549790).

Interesse?
Bekijk hier de achtergrondinformatie en voorwaarden van de pilot kandidaats-raadsleden.