Aanmelden Nieuwsbrief

Palliatieve zorg: patiënteninstrument (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2021/04/palliatieve-zorg-patiënten-instrument/)

06-04-2021

Palliatieve zorg: patiënteninstrument

Mensen met een ongeneeslijke aandoening

Door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Radboudumc is samen met Zorgbelang Inclusief een patiënteninstrument ontwikkeld om het gesprek met de zorgverlener voor te bereiden. Patiënten hebben namelijk vaak de behoefte om naast lichamelijke dingen, ook andere zaken te bespreken. Aandacht voor de zingevingsdimensie (wat is in het dagelijks leven belangrijk voor mij? Wat betekent mijn ziekte voor mij?) staat in het ontwikkelde instrument centraal. We zijn benieuwd naar ervaringen met dit hulpmiddel. Daarom zijn we op zoek naar patiënten met een ongeneeslijke aandoening.

Doet u ook mee?
Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Heel graag! Neem in dat geval contact op met dr. Anne Wichmann (via Anne.Wichmann@Radboudumc.nl of 06 28 744 811). Vergoeding: eventuele reiskosten en een cadeaubon.