Aanmelden Nieuwsbrief

Politiek actief met een beperking (https://zorgbelanggelderland.nl//nieuws-en-agenda/overig-nieuws/2021/05/online-bijeenkomst/)

17-05-2021

Politiek actief met een beperking

Online bijeenkomst op 28 mei 2021

Georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Zorgbelang Inclusief

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een structurele functionele beperking om politiek actief te worden, én te blijven, vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking. (De minister van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daar graag verandering in brengen, en heeft een Actieplan opgesteld. Een van de doelen is om na de raadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief te hebben. Dit kan echter alleen met hulp van politieke partijen, bestuurders, mensen met een beperking zelf en hun belangengroepen.

Met dit Actieplan in het achterhoofd willen we op vrijdag 28 mei 2021 tijdens de bijeenkomst ‘Politiek actief met een beperking’, antwoorden krijgen op de volgende vraag:

‘Welke structurele acties kunnen we op regionaal niveau ondernemen zodat meer mensen met een beperking lokaal politiek actief worden?’

Programma

13:00 – 13:30 uur   
Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Otwin van Dijk
De aanpak in de provincie Gelderland, manifest door Jan Troost
Uitleg deelsessies

13:30 – 13:40 uur          
Pauze

13:40 – 14:20 uur
Vier regionale deelsessies op zoek naar antwoorden op de centrale vraag voor de eigen regiop
Toelichting werkwijze door moderator
Aftrap discussie door ervaringsdeskundige

14:20 – 14:30 uur
Pauze

14:30 – 15:00 uur
Terugkoppeling van de opgedane ideeën en plannen uit de regio-sessies door de moderators           
Afsluiting

15:00 – 15:10 uur
Pauze

15:10 – 15:45 uur          
Netwerkgelegenheid

Aanmelden en meer informatie
De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 27 mei via de website. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegezonden. De Zoom-link voor de bijeenkomst wordt kort voor de bijeenkomst gemaild.

Wij horen graag van u of wij op een bepaalde manier rekening kunnen houden met uw beperking. Er zijn in ieder geval schrijftolken en NGT-tolken aanwezig. Mocht u hiervan gebruik willen maken, laat dit dan voor 18 mei weten. Dat kunt u invullen in het aanmeldformulier. Na deze datum kunnen we dit niet meer voor u regelen. Indien u gebruikmaakt van een eigen tolk, vragen wij u dit ook aan te geven.

Vragen en uitnodiging doorsturen
Inhoudelijke, organisatorische of technische vragen kunt u mailen naar Bijeenkomst@minbzk.nl.
Wij moedigen iedereen aan deze uitnodiging door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden.
U kunt de uitnodiging hier downloaden.
We kijken uit naar uw aanwezigheid op vrijdag 28 mei aanstaande!