Aanmelden Nieuwsbrief

GezondVeluwe is samen zorg verbeteren (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/gezond-veluwe/)

Feiten

  • Naam: GezondVeluwe is samen zorg verbeteren
  • Start: 01 juni 2016
  • Voor wie: Voor iedereen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde
  • Bekijk project: GezondVeluwe

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Antoinette Meys Bel of mail me gerust
088 929 40 44 Neem contact op

GezondVeluwe is samen zorg verbeteren

“Ik denk dat ik langer thuis kan blijven wonen door al die mensen die om me heen zijn.” Een citaat van een oudere die zorg en ondersteuning krijgt van GezondVeluwe. Dit samenwerkingsverband in Noordwest-Veluwe en Zeewolde wil de beste zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning voor zijn 150.000 inwoners. Zorgbelang haalt daarvoor hun wensen en behoeften op.

Gezondveluwe Logo Klein

Vitale ouderen en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn twee van de zeven projecten van GezondVeluwe. Zorgbelang brengt hierbij het cliënt- en patiëntperspectief in. Doel is dat de zorg en ondersteuning beter aansluit op de wensen en behoeften van de mensen die het nodig hebben. Dicht bij huis waar dat kan.

Vitale ouderen
Wat hebt u in uw gemeente nodig om vitaal ouder te worden? Daarover ging ons onderzoek onder ouderen in vijf gemeenten. We combineerden interviews en schriftelijke vragenlijsten met dialoogbijeenkomsten bij gemeenten en zorginstellingen. 
Ouderen hebben wensen en behoeften als: aanbod voor bewegen, samen doen, wonen, meedoen, hulp, luisteren. En: hulp bij keuzes maken en combineren van aanbod. De partijen van GezondVeluwe sluiten hier op aan. Ze werken intensiever samen en geven ouderen zo betere passende zorg en ondersteuning. Kijk bovenaan deze pagina het filmpje, waarin ouderen en zorgverleners vertellen over hun ervaringen.  

GGZ
In Putten gaat Zorgbelang in gesprek met inwoners met een GGZ-problematiek, buurtbewoners, zorgverleners en welzijnsorganisaties. Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) wonen steeds vaker zelfstandig in de wijk. Soms gaat dat minder goed, bijvoorbeeld als zij een crisis doormaken. Buurtbewoners ervaren overlast. Wat kun je dan met elkaar doen om veiligheid te bieden? Hoe kun je verder in het dagelijks leven naar elkaar omzien? Praktisch doel van de gesprekken is om hierover straat- en wijkplannen te maken.

Over GezondVeluwe
GezondVeluwe wil goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor de 150.000 inwoners in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Het is een initiatief van Ziekenhuis St Jansdal, Huisartsen Coöperatie Medicamus en Zorggroep Noordwest-Veluwe. Andere samenwerkingspartijenzijn zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. En patiënten- cliëntenorganisaties zoals Zorgbelang Inclusief.

Stuur door!

Stuur door