Aanmelden Nieuwsbrief

Vanuit het perspectief van de cliënt (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vanuit-het-perspectief-van-de-cliënt/)

Het zorg- en welzijnsaanbod kan beter en goedkoper, daarvan zijn wij overtuigd. En het kan zeker beter en goedkoper als cliënten meebeslissen en meebepalen. Als er dus gebruik wordt gemaakt van de schat aan ervaringskennis van cliënten.

We werken met elkaar aan een gezonde, inclusieve samenleving. Noodzakelijke veranderingen in de organisatie, financiering en uitvoering van zorg en welzijn, vereisen een kanteling in denken en doen.
Bij (zorg)professionals én bij cliënten en inwoners, met of zonder beperkingen.

In al onze projecten en activiteiten stellen wij het perspectief van de cliënt centraal. 
Daarom worden cliënten en burgers intensief betrokken bij onze projecten.

Wat is het cliëntenperspectief bij deze veranderingen?

Wij gaan uit van de volgende uitgangspunten:

  • De cliënt is partner en medebehandelaar.

Dit betekent dat zorg, behandeling en ondersteuning moeten passen bij de cliënt, en aan moeten sluiten bij zijn mogelijkheden, wensen en situatie.

  • Kwaliteit van leven is de meetlat voor beslissingen.

Wij denken dat een definitie van gezondheid als het vermogen om te gaan met ziekte en beperkingen recht doet aan de situatie waarin veel mensen met een (chronische) aandoening zich bevinden. Het antwoord op de vraag of een bepaalde behandeling bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven en aansluit bij de wensen en doelen van een cliënt is fundamenteel

  • De cliënt voert voor zover gewenst en mogelijk de regie over de behandeling en wordt ondersteund bij het voeren van regie over het leven.

De manier waarop de zorg en ondersteuning de afgelopen decennia zijn georganiseerd, belemmert mensen om regie te voeren. Cliënten voelen zich vaak object van behandeling. Dat kan anders. Dit perspectief beperkt zich overigens niet tot de zorg. Ook in de dagelijkse leefomgeving van mensen zijn begrippen als participatie, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid steeds vaker te horen.