AAN DE SLAG MET PARTICIPATIE

participatiepartners
Onze aanpak

Samen met de mensen om wie het gaat

Wij zetten het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat (inwoners, cliënten) altijd voorop. Omdat dit zorgt voor draagvlak en werkbare oplossingen. Onze koffer met methodieken en werkvormen is goed gevuld. We komen zo tot innovatieve en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We houden van verbinden. We doen dit op verschillende niveaus: tussen organisaties en binnen organisaties van inwoners tot bestuurder, van vrijwilliger tot professional. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar koppelkansen en integrale oplossingen waarbij we verschillende domeinen verbinden. 

Participatie

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Op aanvraag
Workshop op aanvraag Vinden & binden vrijwilligers Waar zoek je vrijwilligers? Wie zoek je? Hoe zoek je? En hoe zorg je dat de vrijwilligers die je gevonden hebt ook verbonden blijven aan je initiatief? Samen zaaien we inzichten en bespreken we de oogst. Je gaat naar huis met tips & tricks en nieuwe ideeën. 
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Democratisch burgerschap: hoeveel ongelijkheid verdraagt onze democratie? We zijn allen burgers in een democratische samenleving, maar hoe geven we daar invulling aan?
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Op zoek naar geld In deze interactieve workshop maken we je wegwijs in financieringsland. Fondsen, sponsoring, crowdfunding, fondsenwervende events,  contracten: wat houdt het in?
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Wat kun je met de Wmo? De workshop helpt je bij een goede voorbereiding op het gesprek met de gemeente over onder andere huishoudelijke hulp, ondersteuning van mantelzorgers en dagbesteding.
Participatie

PUBLICATIES

De gemeenten in Gelderland en burgerparticipatie. Trends in de coalitieakkoorden 2022 - 2026

Welke beleidsvoornemens stellen de nieuwe colleges in Gelderland zich in de collegeperiode 2022-2026 op het gebied van burgerparticipatie in hun coalitieakkoorden?

Eindrapport project Politieke participatie

‘Hoe kunnen we stimuleren dat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) meer gaan deelnemen aan de politiek? Om op die vraag een antwoord te krijgen heeft Zorgbelang het afgelopen anderhalf jaar in Gelderland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een innovatief project uitgevoerd. Van de dertig deelnemers werden vijftien meer politiek actief, zeven stelden zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, zes namen de rol van burgerraadslid op zich en één deelnemer werd gemeenteraadslid. In het eindrapport staan een aantal aanbevelingen.

Handreiking 'Weer meedoen'. De waarde van het sociale netwerk na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een handreiking voor mensen met NAH en hun directe naasten om hen, in samenwerking met hun netwerk, weer op weg te helpen. Voor professionals zijn er praktische tips over hoe samen te werken met het sociale netwerk van mensen met NAH.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2021

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2021 heeft uitgevoerd.