AAN DE SLAG MET PARTICIPATIE

participatiepartners
Onze aanpak

Samen met de mensen om wie het gaat

Wij zetten het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat (inwoners, cliënten) altijd voorop. Omdat dit zorgt voor draagvlak en werkbare oplossingen. Onze koffer met methodieken en werkvormen is goed gevuld. We komen zo tot innovatieve en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We houden van verbinden. We doen dit op verschillende niveaus: tussen organisaties en binnen organisaties van inwoners tot bestuurder, van vrijwilliger tot professional. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar koppelkansen en integrale oplossingen waarbij we verschillende domeinen verbinden. 

Participatie

ACTUEEL

Zomercongres leefbaarheid 30-06-2022
Zomercongres 2022, Klein verzet, groot geluk

Hét congres voor inwoners en professionals die de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen verbeteren.

Leef, Zorg & Doe Mee 07-03-2022
Podcast Politieke Participatie - aflevering 3 - Politiek actieve jongeren

De verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart aanstaande zijn belangrijk voor alle burgers. Welk beleid willen de politieke partijen gaan voeren op gebieden als armoede, werkgelegenheid en ondersteuning? En hoe gaan gemeenten burgers bij het beleid betrekken? Zorgbelang Inclusief wil via deze podcastserie burgers informeren. In deze podcast gaan we in gesprek met Lars van Schooten, een politiek actieve jongere. Voor meer informatie over de visie van Zorgbelang op democratie en burgerparticipatie: aan-agedijkstra@zorgbelanginclusief.nl of henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl

Leef, Zorg & Doe Mee 04-03-2022 In gesprek met Karin Kalthoff
Podcast Politieke Participatie aflevering 2 - Gemeenteraadslid Karin Kalthoff

De verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart aanstaande zijn belangrijk voor alle burgers. Welk beleid willen de politieke partijen gaan voeren op gebieden als armoede, werkgelegenheid en ondersteuning? En hoe gaan gemeenten burgers bij het beleid betrekken? Zorgbelang Inclusief wil via deze podcastserie burgers informeren. In deze podcast gaan we in gesprek met Karin Kalthoff over haar werk als gemeenteraadslid. Voor meer informatie over de visie van Zorgbelang op democratie en burgerparticipatie: aan-agedijkstra@zorgbelanginclusief.nl of henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl

Participatie

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Op aanvraag
Workshop op aanvraag Vinden & binden vrijwilligers Waar zoek je vrijwilligers? Wie zoek je? Hoe zoek je? En hoe zorg je dat de vrijwilligers die je gevonden hebt ook verbonden blijven aan je initiatief? Samen zaaien we inzichten en bespreken we de oogst. Je gaat naar huis met tips & tricks en nieuwe ideeën. 
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Democratisch burgerschap: hoeveel ongelijkheid verdraagt onze democratie? We zijn allen burgers in een democratische samenleving, maar hoe geven we daar invulling aan?
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Op zoek naar geld In deze interactieve workshop maken we je wegwijs in financieringsland. Fondsen, sponsoring, crowdfunding, fondsenwervende events,  contracten: wat houdt het in?
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Wat kun je met de Wmo? De workshop helpt je bij een goede voorbereiding op het gesprek met de gemeente over onder andere huishoudelijke hulp, ondersteuning van mantelzorgers en dagbesteding.
Participatie

PUBLICATIES

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2021

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2021 heeft uitgevoerd.

Vraagwijzer Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Een vraagwijzer met schematisch een overzicht van de manier waarop onderzoek naar cliëntenparticipatie plaats kan vinden.

Manifest: Op weg naar een democratiseringsagenda

Voor alle betrokken inwoners, griffiers en (kandidaat- en nieuwe) gemeenteraadsleden.

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang

In het jaarverslag lees je hoe in het uitdagende startjaar vorm is gegeven aan de nieuwe functie van CVP Wzd.