AAN DE SLAG MET PARTICIPATIE

participatiepartners
Onze aanpak

Samen met de mensen om wie het gaat

Wij zetten het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat (inwoners, cliënten) altijd voorop. Omdat dit zorgt voor draagvlak en werkbare oplossingen. Onze koffer met methodieken en werkvormen is goed gevuld. We komen zo tot innovatieve en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We houden van verbinden. We doen dit op verschillende niveaus: tussen organisaties en binnen organisaties van inwoners tot bestuurder, van vrijwilliger tot professional. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar koppelkansen en integrale oplossingen waarbij we verschillende domeinen verbinden. 

Participatie

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Op aanvraag
Workshop op aanvraag Vinden & binden vrijwilligers Waar zoek je vrijwilligers? Wie zoek je? Hoe zoek je? En hoe zorg je dat de vrijwilligers die je gevonden hebt ook verbonden blijven aan je initiatief? Samen zaaien we inzichten en bespreken we de oogst. Je gaat naar huis met tips & tricks en nieuwe ideeën. 
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Democratisch burgerschap: hoeveel ongelijkheid verdraagt onze democratie? We zijn allen burgers in een democratische samenleving, maar hoe geven we daar invulling aan?
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Op zoek naar geld In deze interactieve workshop maken we je wegwijs in financieringsland. Fondsen, sponsoring, crowdfunding, fondsenwervende events,  contracten: wat houdt het in?
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Wat kun je met de Wmo? De workshop helpt je bij een goede voorbereiding op het gesprek met de gemeente over onder andere huishoudelijke hulp, ondersteuning van mantelzorgers en dagbesteding.
Participatie

PUBLICATIES

Rapportage Inwonersperspectief Centraal Gelderland

De Rapportage 'Inwonersperspectief' geeft de resultaten weer van het betrekken van inwoners, cliënten en patiënten bij het vormgeven van zorgbeleid in Centraal Gelderland.

Aandacht als sleutel tot tegengaan van verzuim en verloop in de zorg

Zorgbelang Inclusief publiceerde op 18 december 2023 een veelbelovende aanpak van verzuim: cliënt én medewerker op 1.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2022

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2022 heeft uitgevoerd.

Digitale Inspiratiewijzer daginvulling bij Dementie in de Achterhoek

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven, meedoen en mensen ontmoeten. In deze inspiratiewijzer laten we zien hoe we dat doen in de Achterhoek.