VOOR EEN LEEFBARE EN ZORGZAME SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN MEE KAN DOEN

Werken aan een inclusieve samenleving

Wij werken aan een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. Het perspectief en belang van de inwoner en cliënt staat bij ons altijd centraal.

Wij ondersteunen en adviseren inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en  welzijnsorganisaties, gemeenten, provincies, ministeries, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen. Dit doen we rond thema’s als zorg, welzijn, leefbaarheid, medezeggenschap en duurzaamheid.

Inclusieve samenleving

Trainingen en workshops

Op aanvraag
Workshop op aanvraag Workshops Positieve Gezondheid: workshop 1 Hoe zorg je dat meer mensen mee gaan doen in jouw buurt? Spelbegeleiding Alles op Tafel - Een Andere Kijk
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Workshops Positieve Gezondheid: workshop 2 Hoe kom je tot een goede bespreking van een thema dat speelt in jouw buurt? Workshop Alles op Tafel - Een Ander Gesprek
Op aanvraag
Workshop op aanvraag Workshops Positieve Gezondheid: workshop 3 Wat is Positieve Gezondheid? Interactieve bijeenkomst over dit thema.
Praktische diepgang

Publicaties

Rapportage Inwonersperspectief Centraal Gelderland

De Rapportage 'Inwonersperspectief' geeft de resultaten weer van het betrekken van inwoners, cliënten en patiënten bij het vormgeven van zorgbeleid in Centraal Gelderland.

Ondersteuning bij onvrijwillig zorg neemt toe, maar er valt nog een wereld te winnen.

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van de CVP Wzd bij sommige zorgaanbieders. Daarom valt er nog een wereld te winnen. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk rondom onvrijwillige zorg, geeft een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit werkveld.

Aandacht als sleutel tot tegengaan van verzuim en verloop in de zorg

Zorgbelang Inclusief publiceerde op 18 december 2023 een veelbelovende aanpak van verzuim: cliënt én medewerker op 1.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2022

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2022 heeft uitgevoerd.