Aanmelden Nieuwsbrief

Projecten in uitvoering (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/projecten-in-uitvoering/)

Logo Gz GrZorgverleners werken met een zorgprogramma om mensen met hart- of vaatziekten de juiste zorg te geven (CVRM). Het kan gaan om mensen die extra risico lopen door verhoogde bloeddruk, cholesterol en leefstijl of mensen die eerder een hart- of vaatziekte hebben gehad, bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. In  drie gezondheidscentra gaan de huisartsen twee pilots uitvoeren om de verwijzing van  patiënten met hart- en vaatklachten te verbeteren. En in de wijk Stevenshof in Leiden gaan 300 patiënten hun eigen gezondheid monitoren.

Verbeteren verwijzen van patiënten met hart- en vaatklachten (POB/PAV)

Het doel van deze twee pilots is te zorgen dat patiënten na een hartinfarct of beroerte altijd gespecialiseerde zorg (CVRM) ontvangen. En dat patiënten met hart- en vaatklachten (POB/PAV) terecht worden verwezen, eerder uitsluitsel krijgen over hun kwaal en eerder terecht kunnen in het ziekenhuis als dat echt nodig is.  

De pilots zijn inmiddels gestart. De eindevaluatie wordt in mei 2021 verwacht.

Meer informatie over dit project

Patiënten gaan zelf hun gezondheid monitoren (Stevit)

300 patieënten in de wijk Stevenshof in Leiden gaan thuis hun gezondheid meten. Zij krijgen via de huisartsenpraktijk  The Box, die door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is ontwikkeld. Die bevat onder andere een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter, een stappenteller en een app. De arts monitort op afstand, roept patiënten op bij grote meetafwijkingen en een deel van de bezoeken aan de huisarts wordt vervangen door een beeldverbinding. Daardoor hoeven patiënten minder vaak naar de huisartsenpraktijk.

Meer informatie over dit project