Aanmelden Nieuwsbrief

Projecten in uitvoering (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/projecten-in-uitvoering/)

Logo Gz GrZorgverleners werken met een zorgprogramma om mensen met hart- of vaatziekten de juiste zorg te geven (CVRM). Het kan gaan om mensen die extra risico lopen door verhoogde bloeddruk, cholesterol en leefstijl of mensen die eerder een hart- of vaatziekte hebben gehad, bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. In  drie gezondheidscentra voeren huisartsen twee pilots uit om de verwijzing van  patiënten met hart- en vaatklachten te verbeteren. 

Verbeteren verwijzen van patiënten met hart- en vaatklachten (POB/PAV)

Het doel van deze twee pilots is te zorgen dat patiënten na een hartinfarct of beroerte altijd gespecialiseerde zorg (CVRM) ontvangen. En dat patiënten met hart- en vaatklachten (POB/PAV) terecht worden verwezen, eerder uitsluitsel krijgen over hun kwaal en eerder terecht kunnen in het ziekenhuis als dat echt nodig is.  

De pilots zijn inmiddels gestart. De eindevaluatie wordt in mei 2021 verwacht.

Meer informatie over dit project