Aanmelden Nieuwsbrief

Resultaten Gezonde zorg, Gezonde regio (https://zorgbelanggelderland.nl//gzgr/resultaten-gezonde-zorg,-gezonde-regio/)

Logo Gz GrIn de eerste fase van Gezonde zorg, Gezonde regio (2014 – 2018) zijn in de proeftuin de volgende resultaten geboekt:

 • Vijf succesvolle opschaalbare zorginhoudelijke pilots voor chronisch zieken en ouderen
 • Verandering in de behandelrelatie en waardevolle ondersteuning met eHealth
  • Er is ‘persoonsgericht’ zorg verleend, waardoor patiënten meer de regie kregen op hun eigen zorgproces (door een actieve rol in de besluitvorming of het zelf thuis meten van hun bloeddruk)
  • In alle pilots werd pro-actief zorg verleend: gefaciliteerd door de kennistechnologie kregen zorgprofessionals de mensen in beeld die (nog) niet de juiste zorg kregen en de consultvoorbereiding voor de professionals (en soms patiënten) werd ondersteund.
 • De kennistechnologie die binnen GzGr is ontwikkeld blijkt te werken en is in de praktijk toepasbaar voor:
  • Het in beeld brengen (omvang) en selectie van specifieke groepen patiënten (t.b.v. pro-actieve zorgverlening)
  • Consultvoorbereiding en behandeladviezen
  • Monitoring en evaluatie van de behandeling/pilot
  • Maken shared savings afspraken
  • De kennistechnologie kan multidisciplinair data op patiëntniveau samenbrengen en bewerken.

 

Alle pilots gemeten op Triple Aim + 2

 Meer gezondheid voor populatieBeter ervaren kwaliteit van zorgAfname zorgkostenPatiënt meer regieTevreden zorgverlener
Medicatiebeoordeling met deprescribing

 

 

 

 

 

Hoovers voor zorgoptimalisatie

 

 

 

 

 

CVRM: Gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol

 

 

 

 

 

Thuismeten Bloeddruk

 

 

 

 

 

Combiconsult

 

 

 

 

 

Doelmatig medicijngebruik COPD

 

 

 

 

 

CVRM: tussen wal en het schip

 

 

 

 

 

COPD in palliatieve fase

 

 

 

 

 

Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2

 

 

 

 

 

CVRM: indicatoren individueel zorgplan

 

 

 

 

 

Patiënten instabiele hartfalen

 

 

 

 

 

 

 

 Ja

 

 Gedeeltelijk

 

 Nee

 

 Niet gemeten