Aanmelden Nieuwsbrief

Een (on)beperkte blik op de dicht-bij-de-burger praktijk in Rivierenland (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2014/07/een-(on)beperkte-blik-op-de-dicht-bij-de-burger-praktijk-in-rivierenland/)

Een (on)beperkte blik op de dicht-bij-de-burger praktijk in Rivierenland

‘De wijk’ lijkt soms het mantra van gemeenten en organisaties. Burgers hebben soms alleen geen idee wat er allemaal gebeurt in hun directe omgeving. Met alle veranderingen op het gebied van wetgeving rondom zorg en welzijn, is er volop aandacht voor wat er in de wijk gebeurt.

De afgelopen maanden is Zorgbelang Gelderland met burgers, Wmo-raden, cliënt- en burgerorganisaties, professionals binnen de zorg- en welzijnssector en ambtenaren in gesprek gegaan over zorg, wonen, welzijn en leefbaarheid.

In drie korte hoofdstukken, genaamd Burgers en ontmoeting, Integratie Zorg en Welzijn en Burgerinitiatieven, geven we op basis van de gevoerde gesprekken de door ons gesignaleerde ontwikkelingen, knelpunten en kansen op hoofdlijnen weer.

Middels deze (on)beperkte blik op de regio Rivierenland dragen wij graag bij aan een nabije toekomst waarbinnen burgers, professionals en gemeente in co-creatie een wijk, dorp of buurt vormgeven.

Auteur Hanneke Schut , Joke Stoffelen en Ezra van Zadelhoff Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 03-07-2014
Download Rapporteenonbeperktekijkopdewijk