Aanmelden Nieuwsbrief

Kennisdossier VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2015/09/kennisdossier-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-beperking/)

Kennisdossier VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

De twee centrale vragen van dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag?

Auteur Aandacht voor Iedereen, waaronder Henk Beltman van Zorgbelang Gelderland Uitgever Aandacht voor Iedereen Datum 15-09-2015
Download Kennisdossier 13 Vn Verdrag