Aanmelden Nieuwsbrief

De Zorgkrant (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2015/11/de-zorgkrant/)

De Zorgkrant

Zorgkrant 'Veranderingen in de zorg; een tussenbalans'
Sinds 1 januari 2015 zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de 'zorg' overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Die transitie kreeg de afgelopen maanden voor een belangrijk deel zijn beslag. 
BDUmedia staat in de Zorgkrant stil bij een aantal aspecten die bij deze verandering een rol spelen. Hoe ziet de balans er na de eerste maanden uit?

Onafhankelijk journaliste Jellie Kiefte -oud-raadslid in Ede en specialiste op het gebied van de zorg tekende voor de inhoud. 

Deze Zorgkrant kwam tot stand in samenwerking met Zorgbelang Gelderland/Utrecht. 
De Zorgkrant is als bijlage verspreid bij een groot aantal huis-aan-huis-bladen in Gelderland en Utrecht (totale oplage: bijna 800.000

Auteur Jellie Kiefte, Tekstenzorg.nl, in samenwerking met Zorgbelang Gelderland Uitgever BDUmedia Datum 12-11-2015
Download BDU Zorgkrant Def Nov2015klein2