Aanmelden Nieuwsbrief

Cliënten betrekken bij beleid, hoe doe je dat eigenlijk? (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2016/03/cliënten-betrekken-bij-beleid,-hoe-doe-je-dat-eigenlijk/)

Cliënten betrekken bij beleid, hoe doe je dat eigenlijk?

Als we kijken naar de huidige grote transformaties in de zorg kunnen we zeggen dat de betrokkenheid van de cliënt daarbij steeds meer aandacht krijgt. Als we hierbij inzoomen op de Langdurige zorg blijkt dat er grote bereidheid bij zorgkantoren en zorgaanbieders is om cliënten een duidelijkere rol te geven in de dialoog over de zorginkoop. Doel hierbij is te komen tot:

  • Een betere prijs kwaliteit verhouding.
  • Meer eigenaarschap onder cliënten bij inkoop van zorg.
Auteur Stef Harweg Uitgever Zorgbelang Gelderland/Utrecht Datum 25-03-2016
Download Cllienten Betrekken Bij Beleid Hoe Doe Je Dat Eigenlijk