Aanmelden Nieuwsbrief

Daginvulling en participatie: 'laat daginvulling geen eilandje zijn' (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2017/11/daginvulling-en-participatie-laat-daginvulling-geen-eilandje-zijn/)

Daginvulling en participatie: 'laat daginvulling geen eilandje zijn'

Sinds medio november 2017 is de generieke module Daginvulling en participatie beschikbaar. De module biedt handvatten voor professionals om daginvulling voor mensen met een psychische aandoening zo goed mogelijk vorm te geven. Wat kun je hiermee in de praktijk?
De samenstellers Joke Stoffelen van Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Harry Michon van het Trimbos Instituut en Anne-Marie van Bergen van Movisie beantwoorden vijf vragen in onderstaand artikel.

De module is te vinden op www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/standaarden.

Auteur De samenstellers zijn: Joke Stoffelen van Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Harry Michon van het Trimbos Instituut en Anne-Marie van Bergen van Movisie Uitgever Datum 16-11-2017
Download Artikel Kwaliteitsstandaard Daginvulling