Aanmelden Nieuwsbrief

Participatieplan Zorgbelang Gelderland (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/03/participatieplan-zbg/)

Participatieplan Zorgbelang Gelderland

In een participatieplan wordt beschreven hoe de participatie van cliënten of burgers bij projecten of beleid stapsgewijs wordt ontwikkeld. Zorgbelang Gelderland is voorstander van het betrekken van cliënten of burgers bij álle fasen van een project of beleid:
• voorbereiding en oriëntatie
• plannen maken en ontwerpen
• uitvoeren
• monitoren van de uitvoering
• evalueren
• nieuwe plannen voorbereiden

Bij het opstarten van cliënt- of burgerparticipatie moet een aantal zaken vooraf helder zijn. In deze brochure geven we handvatten voor het ontwikkelen van een participatieplan.

Auteur Hanneke Schut, Joke Stoffelen Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 05-03-2018
Download Participatieplan ZBG