Aanmelden Nieuwsbrief

Burgerparticipatie in het beleid van gemeenten in de provincie Utrecht. Een korte beschouwing naar aanleiding van de collegeprogramma’s (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/10/burgerparticipatie-in-het-beleid-van-gemeenten-in-de-provincie-utrecht/)

Burgerparticipatie in het beleid van gemeenten in de provincie Utrecht. Een korte beschouwing naar aanleiding van de collegeprogramma’s

De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop onderwerp van discussie. “Het is nog een hele zoektocht”, aldus Henk Beltman, medewerker van het programma burgerparticipatie nieuwe stijl en projectleider van Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Hij bracht voor de VNG afdeling Utrecht en Movisie in kaart hoe het staat met burgerparticipatie bij gemeenten in de provincie Utrecht. Daartoe analyseerde Beltman een aantal collegeprogramma’s en coalitieakkoorden, die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 tot stand zijn gekomen.

Interview en publicatie
Klik hier voor het interview met Henk Beltman.
Klik hier voor de notitie over burgerparticipatie, die naar aanleiding van de analyse is geschreven.
De notitie kunt u hieronder ook downloaden.
Auteur Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Gelderland |Utrecht Uitgever VNG afdeling Utrecht, Movisie, Zorgbelang Gelderland | Utrecht Datum 12-10-2018
Download Burgerparticipatie In Collegeprogramma Utrechtse Gemeenten