Aanmelden Nieuwsbrief

Jeugdhulp doen we samen. Participatie in FoodValley Gelderland (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/12/jeugdhulp-doen-we-samen-participatie-in-foodvalley-gelderland/)

Jeugdhulp doen we samen. Participatie in FoodValley Gelderland

Cliëntenparticipatie jeugdhulp

De betrokkenheid van jongeren en ouders bij jeugdhulp is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een aantal landelijke organisaties (LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland) wil met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ cliëntenparticipatie stimuleren.

Voorbeelden uit de regio

Met behulp van het project worden in vier regio’s goede voorbeelden van participatie van jongeren en ouders beschreven. Het betreft de regio’s IJsselland, Brabant Zuidoost, Zuid-Holland-Zuid en FoodValley in Gelderland.

Met de uitkomsten hiervan willen we de regio ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de succesfactoren.

Auteur Joke Stoffelen, Peter Bootsman, Erica van Everdingen, Sjoerd Wiersma Uitgever Zorgbelang Inclusief Datum 03-12-2018
Download Eindrapport Jeugdhulp Doen We Samen In Foodvalley