Aanmelden Nieuwsbrief

Inspiratieboekje: Vol met tips en trucs voor financiering van jouw bewonersinitiatief (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2019/03/inspiratieboekje-vol-met-tips-en-trucs-voor-financiering-van-jouw-bewonersinitiatief/)

Inspiratieboekje: Vol met tips en trucs voor financiering van jouw bewonersinitiatief

Financiering bewonersinitiatieven

Voor de start van een bewonersinitiatief zijn vaak relatief makkelijk gelden te vinden. Maar hoe creëer je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe krijg je je activiteiten of projecten gefinancierd? In deze handreiking geven we hier een aantal handvatten voor. Zo worden er twaalf financieringsbronnen beschreven en geven we suggesties voor concrete acties die je kunt ondernemen naar mogelijke financiers. Met veel inspirerende voorbeelden uit de praktijk!

Auteur Jennifer van Leur en Henk Beltman (Zorgbelang Inclusief) en Jurgen van der Heijden (Nederland Zorgt voor Elkaar) Uitgever Leefbaarheidsalliantie Gelderland Datum 14-03-2019
Download Inspiratieboekje