Aanmelden Nieuwsbrief

Hoeveel ongelijkheid kan onze democratie verdragen? (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2019/04/een-pleidooi-voor-democratisering-van-maatschappij-en-overheid/)

Hoeveel ongelijkheid kan onze democratie verdragen?

Een pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid
Bij veel burgers, vooral onder laagopgeleiden, heerst onbehagen over hun geringe invloed op de koers van de overheid en samenleving. Er is een verregaande democratisering van overheid en samenleving nodig om te voorkomen dat burgers afhaken. In de kern gaat het om de verheffing van kansarme mensen tot gelijkwaardige burgers. 

Dit artikel, dat geplaatst is in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, is gebaseerd op het essay Democratisch burgerschap, pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid. In deze publicatie van Henk Beltman worden de begrippen 'burgerschap' en 'democratie' nader omschreven, relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen geanalyseerd en de drie principes van democratisch burgerschap uitgewerkt. De publicatie is te verkrijgen via https://www.heelnederlandleest.nl/democratisch-burgerschap.html

Auteur Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief Uitgever Tijdschrift voor Sociale vraagstukken, voorjaar 2019, nummer 1 Datum 08-04-2019
Download Hoeveel Ongelijkheid Kan Onze Democratie Verdragen