Aanmelden Nieuwsbrief

Blog: Wat speelt er in de jeugdzorg? (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2019/05/wat-speelt-er-in-de-jeugdzorg/)

Blog: Wat speelt er in de jeugdzorg?

Alarmerende berichten over de jeugdzorg: grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. Wat speelt er toch allemaal in de jeugdzorg? 


Lees hier het blog 'Wat speelt er in de jeugdzorg?'
Lees ook het volgende blog met als titel: Tekorten in de jeugdzorg.
Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren? 

Auteur Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief Uitgever Koepel Adviesraden Sociaal Domein Datum 22-05-2019
Download Blog Door Henk Beltman