Aanmelden Nieuwsbrief

Hoe gaan verzorgingstehuizen om met verzuim in de Corona-crisis? (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2020/05/hoe-gaan-verzorgingstehuizen-om-met-verzuim-in-de-corona-crisis/)

Hoe gaan verzorgingstehuizen om met verzuim in de Corona-crisis?

Zorgbelang heeft met zeven deelnemende VVT organisaties van het project Verzuim Innovatieve Aanpak (VIA) gesprekken gevoerd over verzuim in tijden van corona. De opbrengst van de gesprekken met HR managers zijn gebundeld.

“Hoe wordt het verzuim in de Coronacrisis ervaren? Anders dan voor de crisis?”, “Welke factoren spelen een rol bij de stijging of daling van het verzuim in de crisis?” en “Hoe ervaren de medewerkers en de bewoners deze stijging/daling van het verzuim?” Deze en andere vragen kwamen aan de orde.

Waarom zijn deze gesprekken gevoerd?
Zorgbelang heeft deze gesprekken gevoerd om zicht te krijgen op de mate en aard van verzuim tijdens de corona-crisis. Welke factoren spelen daarbij een rol? Wat kunnen we daarvan leren? Ook bij de VVT organisaties zelf spelen vragen over hoe anderen omgaan met bepaalde situaties. Er is behoefte aan inzicht in elkaars handelen en acties, om inspiratie uit te halen en om van elkaar te leren.   

Meer informatie over inzichten die we opdoen over verzuim in VVT organisaties? 
Neem contact op met André Bloem via e-mail andrebloem@zorgbelanginclusief of 06-39 73 72 61.

Auteur André Bloem Uitgever Zorgbelang Inclusief Datum 25-05-2020
Download Samenvatting Opbrengst Interviews April 2020