Aanmelden Nieuwsbrief

Succesvolle energietransitie gemeenten (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2020/06/steek-energie-in-participatie/)

Succesvolle energietransitie gemeenten

Steek energie in participatie: whitepaper en tips

Aardgasvrije wijken. Inpassing en maatschappelijke acceptatie van windturbines en zonnevelden. U staat als gemeente voor een forse opgave die alleen met actieve betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven slaagt. Met veel praktijkervaring en een groot netwerk in de Gelderse samenleving, kunnen de Leefbaarheidsalliantie Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland u hierbij helpen. Sleutelwoorden voor de aanpak die wij voorstaan: actieve bewonersbetrokkenheid, óók van lastig te bereiken doelgroepen, goede communicatie en lokaal eigenaarschap. Samen maken wij de energietransitie in uw gemeente tot een succes!

Meer weten?
Download hieronder dan de whitepaper over onze aanpak of neem contact op met:
ellenoomen@zorgbelanginclusief.nl     088 - 929 40 29
sylviasikkema@zorgbelanginclusief.nl  088 - 929 40 47

Auteur Natuur en Milieu Gelderland & Leefbaarheidsalliantie Gelderland Uitgever Natuur en Milieu Gelderland & Leefbaarheidsalliantie Gelderland Datum 17-06-2020
Download Steek Energie In Participatie