Aanmelden Nieuwsbrief

Whitepaper wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en de gemeentelijke participatieverordening. (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2020/09/nieuwe-invulling-burgerparticipatie/)

Whitepaper wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en de gemeentelijke participatieverordening.

Voor gemeenten, inwoners en burgerorganisaties.

In deze whitepaper wordt zowel de context als de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en de gemeentelijke participatieverordening uiteengezet. 

Het is geschreven om gemeenten, inwoners en burgerorganisaties te helpen een eerste mening te vormen over het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en de gemeentelijke participatieverordening. Door een mening te vormen kan er een weloverwogen debat gevoerd worden over de vormgeving en invulling van de nieuwe verordening.
Inclusief 9 aanbevelingen!

Auteur Henk Beltman en Fennie Massen, Zorgbelang Inclusief/Leefbaarheidsalliantie Gelderland Uitgever Henk Beltman en Fennie Massen, Zorgbelang Inclusief/Leefbaarheidsalliantie Gelderland Datum 10-09-2020
Download Whitepaper Versterking Decentrale Participatie