Aanmelden Nieuwsbrief

Patiëntenervaringen met eHealth & taakdifferentiatie binnen veranderende huisartsenzorg (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2021/03/patiëntenervaringen-met-ehealth-taakdifferentiatie/)

Patiëntenervaringen met eHealth & taakdifferentiatie binnen veranderende huisartsenzorg

Zorgbelang heeft recentelijk een verdiepend onderzoek gedaan naar de ervaringen met eHealth en taakdifferentiatie binnen de huisartsenzorg. Eind 2019 heeft Zorgbelang een verkennend onderzoek uitgevoerd met een e-panel onderzoek voor CZ zorgverzekeraar om ideeën over hoe huisartsenzorg anders te organiseren te peilen bij Nederlanders. De aanleiding daarvoor was een (dreigend) huisartsentekort is in diverse regio’s in Nederland. Als zorgverzekeraar heeft CZ een verantwoordelijkheid voor het borgen van de toegankelijkheid van huisartsenzorg.

eHealth en taakdifferentiatie waren ook onderwerpen van het verkennende onderzoek. Door corona zijn deze twee onderwerpen nog urgenter geworden: namelijk huisartsenzorg op afstand door eHealth en werkdrukverlaging van huisartsen door taakdifferentiatie.

Via interviews zijn patienten bevraagd over hun bekendheid en ervaring met eHealth – met name met het patientenportaal (online dossier inzage bij hun huisarts) – en met verdergaande taakdifferentiatie binnen huisartsenpraktijken door het inzetten van Verpleegkundig Specialist of Physian Assistant, naar de huidige praktijkondersteuners en dokterassistentes.

Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten doet Zorgbelang in dit rapport aanbevelingen over hoe eHealth en taakdifferentiatie vanuit patiëntperspectief een betere inbedding kan krijgen binnen de huisartsenpraktijken.

Positief over eHealth en taakdifferentiatie
De deelnemers staan positief tegenover eHealth. Ze vinden het jammer dat ze vaak niet op de hoogte zijn gebracht door hun huisartsenpraktijk dat zij deze mogelijkheid vaak al bieden. Of men zelf kiest om daadwerkelijk gebruik te maken van de geboden eHealth mogelijkheid is vooral afhankelijk van de individuele afweging: gemak en snelheid waarmee iets geregeld kan worden.
Tevens vinden alle deelnemers dat naast digitale zorg de huidige vorm (telefonisch en/of fysiek contact) geboden moet blijven.

Ook voor taakdifferentiatie binnen de huisartsenpraktijk - zien de deelnemers mogelijkheden, maar wel onder het motto: Deskundigheid voorop! En ken je eigen begrenzing van je deskundigheid!

Auteur Marion Reinartz, projectleider Zorgbelang Inclusief Uitgever Zorgbelang Inclusief, in opdracht van Zorgverzekeraar CZ Datum 28-03-2021
Download Rapport Ervaringen Van Patiënten Met Ehealth En Taakdifferentiatie