Aanmelden Nieuwsbrief

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2021/06/jaarverslag-cvp-wzd-aanbieders/)

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige zorg.

Het jaarverslag van de vier CVP Wzd-aanbieders – Adviespunt ZorgbelangLSR - Landelijk steunpunt (mede)zeggenschapQuasir en Zorgstem cliëntenvertrouwenspersonen – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan de nieuwe functie van CVP Wzd.

Auteur Adviespunt Zorgbelang Uitgever Datum 04-06-2021
Download Aanbieders Clientondersteuning Jaarverslag Wet Zorg En Dwang 2021