Aanmelden Nieuwsbrief

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2020 (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2021/07/jaarverslag-zorgbelang-inclusief-2020/)

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2020

Dit jaardocument geeft u een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2020 uitgevoerd heeft.

In dit jaardocument worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven:

  • Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen 
  • Ontwikkelingen in de organisatie
  • Financiële stand van zaken
  • De jaarrekening en een toelichting op de Balans en verlies en winst 2020
  • De controleverklaring

 

 

Auteur Zorgbelang Inclusief Uitgever Zorgbelang Inclusief Datum 19-07-2021
Download Jaardocument 2020 Zorgbelang Inclusief