Aanmelden Nieuwsbrief

Wees zuinig op onze zorg! (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2021/12/wees-zuinig-op-onze-zorg!-(1)/)

Wees zuinig op onze zorg!

Cliëntenraden Gelderse zorgorganisaties maken zich zorgen om de zorg aan u!

De cliëntenraden van de Gelderse zorgorganisaties maken zich zorgen. Corona veroorzaakt veel drukte en er is een tekort aan personeel.  
Dit heeft ook invloed op de zorg die u ontvangt. Vanuit de overheid en zorgorganisaties is iedereen opgeroepen om te doen wat binnen zijn of haar vermogen ligt om zuinig te zijn op de zorg en deze niet onnodig te belasten. Daar sluiten wij ons graag bij aan, want het is in uw én ons aller belang!

De cliëntenraden van de Huisartsenposten Gelderse Vallei, NEO Huisartsenzorg en Onze Huisartsen, de ziekenhuizen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en het Radboudumc, de ambulancediensten Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden en de cliëntenraad van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland doen daarom deze gezamenlijke oproep:

  • Onze zorgverleners doen hun uiterste best voor u. Zij waarderen het als u hen vriendelijk bejegent.
  • Soms moeten zorgverleners keuzes maken die invloed hebben op de zorg aan u. Dat doen zij liever niet. We vragen om uw begrip als er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
  • Wees voorzichtig: natuurlijk doet u er alles aan om te voorkomen dat u onnodig op de huisartsenpost of de eerste hulp van het ziekenhuis terechtkomt. Maar mijd de (huis)arts niet als u zorg nodig heeft.
  • En wellicht ten overvloede: houd u aan de basisregels en laat u testen bij klachten.

Deze cliëntenraden vragen dit niet zo maar: ze merken dat de druk bij veel medewerkers in de acute zorg toeneemt én dat mensen die zorg nodig hebben hier hinder van ondervinden. We hebben uw steun nodig.  

Ondersteunende filmpjes:

------------------------------------------Einde bericht--------------------------------------------
Voor meer informatie of contact met een van de cliëntenraden kunt u contact opnemen met Zorgbelang Inclusief: Karin Kalthoff, 088 929 40 38 (doorgeschakeld naar mobiel) karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl

Auteur Cliëntenraden Gelderse zorgorganisaties Uitgever Cliëntenraden Gelderse zorgorganisaties Datum 17-12-2021
Download