Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 088 9294 000. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

24-11-2020

Notitie Burgerberaad

Voor burgerinitiatieven, gemeenten en adviesraden sociaal domein. Het burgerberaad is een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Vooral bedoeld om zoveel mogelijk burgers, ook degenen die zich normaal afzijdig houden, in staat te stellen om mee te doen en mee te denken. Bijvoorbeeld over ... Lees meer
10-09-2020

Whitepaper wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en de gemeentelijke participatieverordening.

Voor gemeenten, inwoners en burgerorganisaties. In deze whitepaper wordt zowel de context als de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en de gemeentelijke participatieverordening uiteengezet.  Het is geschreven om gemeenten, inwoners en ... Lees meer
10-09-2020

Manifest Toegankelijke politiek

Hoe vergroten we politieke participatie door mensen met een beperking? Lees meer
28-07-2020

Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek

Persbericht  Aftrap Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030  Op 9 juli 2020 is het Preventie Akkoord Achterhoek getekend door circa 50 Achterhoekse partners, waaronder Zorgbelang Inclusief. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken ... Lees meer
07-07-2020

Infographic Welzijn op Recept

Voor professionals: Infographic Welzijn op Recept bij toename psychsociale problematiek in coronatijdDe uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename te zien is van psychosociale ... Lees meer
17-06-2020

Succesvolle energietransitie gemeenten

Steek energie in participatie: whitepaper en tips Aardgasvrije wijken. Inpassing en maatschappelijke acceptatie van windturbines en zonnevelden. U staat als gemeente voor een forse opgave die alleen met actieve betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven slaagt. Met veel praktijkervaring en ... Lees meer
25-05-2020

Hoe gaan verzorgingstehuizen om met verzuim in de Corona-crisis?

Zorgbelang heeft met zeven deelnemende VVT organisaties van het project Verzuim Innovatieve Aanpak (VIA) gesprekken gevoerd over verzuim in tijden van corona. De opbrengst van de gesprekken met HR managers zijn gebundeld. “Hoe wordt het verzuim in de Coronacrisis ervaren? Anders dan ... Lees meer
07-05-2020

Succesvolle fondsenwerving

Vijf do's and don'ts voor succesvolle fondsenwerving Hoe maak jij als bewonersinitiatief een grotere kans op een succesvolle aanvraag bij een fonds of subsidieverlener? We hebben vijf do’s and don’ts voor een goede aanvraag voor je op een rijtje gezet.Ze zijn gebaseerd op onze dagelijkse praktijk ... Lees meer
24-04-2020

Persbericht Onderzoek coronamaatregelen

Ouderen lijden, maar tonen ook veerkracht Persbericht Arnhem, 24 april 2020 Ouderen lijden, maar tonen ook veerkrachtOnderzoek brengt persoonlijke gevolgen coronamaatregelen in beeld Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor kwetsbare mensen? Hoe ervaren met name ouderen en mensen ... Lees meer
22-04-2020

Resultaten onderzoek gevolgen coronamaatregelen

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen? Hoe ervaren met name ouderen en mensen met een chronische beperking de ingrepen op hun leven?Zorgbelang Inclusief heeft vanaf eind maart tot 10 april 2020 een onderzoek uitgevoerd onder haar panelleden. Download hieronder het... Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende