Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 026 384 28 22. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

14-12-2019

Voornemen tot samenwerking nachtzorg Gelderse Vallei

PersberichtEen aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er komt namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten van de betrokken partijen die acute ... Lees meer
12-12-2019

Verslag bijeenkomst Onbeperkt Actief

Hoe kunnen mensen met een beperking (lichamelijk, geestelijk of anderszins) meer deelnemen aan de politiek en daarmee hun levensomstandigheden positief beïnvloeden? Deze vraag stond centraal tijdens een levendige bijeenkomst van 22 november 2019 in Arnhem waaraan ruim 45 mensen met een beperking, gemeenteraadsleden ... Lees meer
10-12-2019

Initiatieven tegen armoede

FactsheetToegankelijkheid en bereikbaarheid initiatieven tegen armoede. Lees meer
05-12-2019

Alliantie Kinderarmoede

Zorgbelang Inclusief sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede De Alliantie Kinderarmoede is in maart 2019 ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Er hebben zich inmiddels ruim 200 partners aangesloten, ... Lees meer
10-11-2019

Zorgkrant 2019, veranderingen in de zorg

Bijlage bij de huis-aan-huis-kranten van BDU-uitgevers Lees meer
16-09-2019

Zorgbelang Inclusief: Leefbaarheid, inclusiviteit en participatie

Wat wij doen! Wij werken vóór en mét bewoners. We zetten het perspectief en de ervaringen van de mensen om wie het gaat altijd voorop. Dit passen we toe in innovatieve en werkzame oplossingen. We werken met een bevlogen team dagelijks aan een leefbare, zorgzame samenlveing waar iedereen een volwaardige ... Lees meer
06-08-2019

Bekendheid cliëntondersteuning neemt toe

Artikel over de ontwikkeling van cliëntondersteuning Wmo en Wlz, geplaatst in Zorgvisie.Met een bijdrage van Jeroen Willemsen, Onafhankelijk cliëntondersteuner Adviespunt Zorgbelang.Lees het artikel rechtstreeks op de website van Zorgvisie of download de bijlage hieronder.   Lees meer
10-07-2019

Jaarverslag Adviespunt Zorgbelang OCO Langdurige zorg 2018

Het jaarverslag van de landelijke dienstverlening Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (OCO Wlz) van Zorgbelang. Er is gekozen voor een compacter jaarverslag, voorzien van alle gegevens over onze dienstverlening. Lees meer
22-05-2019

Blog: Wat speelt er in de jeugdzorg?

Alarmerende berichten over de jeugdzorg: grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. ... Lees meer
21-05-2019

Blog: Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren?

Belangrijke oorzaken van de inhoudelijke problemen in de jeugdzorg en de grote financiële tekorten  zijn het traditionele denken in de zorg en de niet begrote kosten van dure professionals waarnaar wordt verwezen. Alternatieven zijn het normaliseren van de ondersteuning, zoveel mogelijk in het dagelijks ... Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende