Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 088 9294 000. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

17-01-2019

Patiëntenparticipatie Palliatieve zorg

Zorgbelang Inclusief: uw partner in patiëntenparticipatie Lees meer
15-01-2019

Nieuwsbericht: Huisartsenpost Velp verhuist naar Arnhem-Noord

Op maandag 21 januari 2019 om 17.00 uur openen Huisartsenpost Arnhem-Noord en Dienstapotheek Arnhem hun deuren bij de Spoedeisende Hulp in Rijnstate. Huisartsenpost Velp zal vanaf dat moment gesloten zijn. Lees meer
03-01-2019

Stuurkracht; vervoer van personen met verward gedrag

'Stuurkracht; Vervoer van personen met verward gedrag' heeft zich met name gericht op de ervaringen van de mensen waar het om gaat en de overwegingen van professionals bij de vervoerskeuze. Het project heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid die we graag delen met ambulancemedewerkers, ... Lees meer
03-12-2018

Jeugdhulp doen we samen. Participatie in FoodValley Gelderland

Cliëntenparticipatie jeugdhulp De betrokkenheid van jongeren en ouders bij jeugdhulp is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een aantal landelijke organisaties (LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland) wil met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ ... Lees meer
03-12-2018

Checklist eigen regie bij ziekenhuispatiënten

Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het voeren van de eigen regie. Hoe zit het met de eigen regie van ziekenhuispatiënten? Een voorwaarde om eigen regie te kunnen voeren, is dat de patiënt goed geinformeerd wordt. Zie voor een volledig overzicht onderstaande checklist. Lees meer
03-12-2018

Checklist informatievoorziening ziekenhuizen

Aandachtspunten voor informatie en communicatie in de verschillende fases van het ziekteproces. Deze checklist bevat tips voor zorgverleners (verpleegkundigen/ artsen) vanuit het perspectief van patiënten. Download onderstaande checklist. Lees meer
03-12-2018

Beïnvloeding - Samen sta je sterker

Om invloed uit te oefenen binnen uw gemeente is samenwerken belangrijk. Er is steeds vaker sprake van beleid dat meer doelgroepen tegelijk aangaat. De kans dat uw standpunt of advies wordt meegenomen bij het nemen van een beslissing is dan ook groter als u namens meerdere partijen spreekt. Natuurlijk ... Lees meer
03-12-2018

Samen de zorg verbeteren

Gelukkig hebben we goede en toegankelijke zorg in Nederland. Toch kan het beter. Door te beginnen met wat mensen belangrijk vinden en meemaken als ze zorg nodig hebben, kan zorg en hulp aansluiten op hun specifieke situatie. Zorgbelang Inclusief haalt bruikbare ervaringen op uit de praktijk en helpt ... Lees meer
13-11-2018

Zorgkrant 2018, over ontwikkelingen in zorg, welzijn en leefbaarheid

Zorgkrant 2018, over ontwikkelingen in zorg, welzijn en leefbaarheid.Bijlage bij de huis-aan-huis-kranten van BDU uitgevers.   Lees meer
12-10-2018

Burgerparticipatie in het beleid van gemeenten in de provincie Utrecht. Een korte beschouwing naar aanleiding van de collegeprogramma’s

De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop onderwerp van discussie. “Het is nog een hele zoektocht”, aldus Henk Beltman, medewerker van het programma burgerparticipatie ... Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende