Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 026 384 28 22. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

03-12-2018

Beïnvloeding - Samen sta je sterker

Om invloed uit te oefenen binnen uw gemeente is samenwerken belangrijk. Er is steeds vaker sprake van beleid dat meer doelgroepen tegelijk aangaat. De kans dat uw standpunt of advies wordt meegenomen bij het nemen van een beslissing is dan ook groter als u namens meerdere partijen spreekt. Natuurlijk ... Lees meer
03-12-2018

Samen de zorg verbeteren

Gelukkig hebben we goede en toegankelijke zorg in Nederland. Toch kan het beter. Door te beginnen met wat mensen belangrijk vinden en meemaken als ze zorg nodig hebben, kan zorg en hulp aansluiten op hun specifieke situatie. Zorgbelang Inclusief haalt bruikbare ervaringen op uit de praktijk en helpt ... Lees meer
13-11-2018

Zorgkrant 2018, over ontwikkelingen in zorg, welzijn en leefbaarheid

Zorgkrant 2018, over ontwikkelingen in zorg, welzijn en leefbaarheid.Bijlage bij de huis-aan-huis-kranten van BDU uitgevers.   Lees meer
12-10-2018

Burgerparticipatie in het beleid van gemeenten in de provincie Utrecht. Een korte beschouwing naar aanleiding van de collegeprogramma’s

De meeste Utrechtse gemeenten hebben serieus de intentie om burgers veel meer bij de invulling en uitvoering van beleid te betrekken. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter volop onderwerp van discussie. “Het is nog een hele zoektocht”, aldus Henk Beltman, medewerker van het programma burgerparticipatie ... Lees meer
17-08-2018

Jaarverslag Adviespunt Zorgbelang 2017

Met dit verslag willen wij u inzage geven in de ondersteuningsvragen en kwesties waar onze cliënten mee te maken krijgen, en hoe zij daar ondersteuning bij krijgen van professionele én bevlogen medewerkers van Adviespunt Zorgbelang. Naast de cijfers krijgt u ook treffende praktijkverhalen voorgelegd. ... Lees meer
25-07-2018

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

Deze toolkit is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel 'Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie'. Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek in de periode april 2016 tot juni 2018 richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, ... Lees meer
25-07-2018

Handreiking Methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Voor het inzichtelijk maken van de mate van patiëntgerichtheid is in samenwerking met CZ Zorgverzekeraar, Zorgbelangorganisaties, Patiëntenfederatie Nederland en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren.  In deze handreiking ... Lees meer
17-06-2018

Publicatie Dorps- Wijkagenda

Dorps-WijkagendaVoor het verbeteren van leefbaarheid kan een Dorps- of Wijkagenda worden opgesteld met lange termijndoelen. Het is belangrijk om hierin meer mensen dan een betrokken kerngroep mee te nemen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om agenda’s op te stellen.  Lees meer
17-06-2018

Brede Toegankelijkheid. Wat houdt het in? Test het zelf.

Deze publicatie is vooral bedoeld voor bestuurders van dorps- en wijkraden en beheerders van gemeenschapshuizen. Gemeenschapsvoorzieningen toegankelijk maken voor iedereen? Dat kan nu. Een testpanel van ervaringsdeskundigen komt op bezoek bij dorpshuizen of wijkcentra. Het panel bekijkt de locatie op ... Lees meer
28-05-2018

Burgerparticipatie in het beleid van de gemeenten in Gelderland

Burgerparticipatie in het beleid van de gemeenten in GelderlandEen korte analyse van de trends in de collegeprogramma's 2018-2022 Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende