Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 026 384 28 22. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

28-01-2016

Ontwikkelingen in cliëntenparticipatie

Wat gebeurt op het gebied van cliëntenparticipatie? De stand van zaken aan de hand van 7 actuele ontwikkelingen. Voorzien van praktische aanbevelingen.  Voor gemeenten, organisaties en instellingen biedt Zorgbelang Gelderland/Utrecht advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie. ... Lees meer
10-12-2015

FACTsheet over optimale FACTzorg volgens cliënten

Hoe ziet optimale FACTzorg eruit volgens cliënten?FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een model binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). FACTteams bieden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden langdurige multidisciplinaire en outreachende ... Lees meer
12-11-2015

De Zorgkrant

Zorgkrant 'Veranderingen in de zorg; een tussenbalans'Sinds 1 januari 2015 zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de 'zorg' overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Die transitie kreeg de afgelopen maanden voor een belangrijk deel zijn beslag. BDUmedia staat in de Zorgkrant stil bij een aantal ... Lees meer
15-09-2015

Kennisdossier VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

De twee centrale vragen van dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag? Lees meer
10-09-2015

Projectverslag Tha Bus on Tour

Onderzoeks- en innovatierapport over de invloed van Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten. Lees meer
09-09-2015

Jaarverslag en jaarrekening Zorgbelang Gelderland 2014

Het jaardocument van Zorgbelang Gelderland over 2014 Lees meer
21-07-2015

Beleidsparticipatie voor de jeugd

Een onderzoek naar de behoeften en wensen van jongeren die zich inzetten voor beleidsparticipatie.   Chantal Bleijenberg Begeleider Zorgbelang Gelderland (stage): Joke Stoffelen Begeleider Fontys Hogescholen: Monique van Empel Lees meer
05-07-2015

Het belang van de patiënt komt eerst: onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

Lees meer
19-01-2015

Denk mee, praat mee, doe mee - voor een veilig medicijngebruik

Tips voor veilig medicijngebruik Lees meer
19-01-2015

Veilig medicijngebruik: tips voor cliënt & tips voor verzorgende(n)

Lees meer
Vorige ... 6 7 8 9 10  ... Volgende