Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 026 384 28 22. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

03-07-2014

Een (on)beperkte blik op de dicht-bij-de-burger praktijk in Rivierenland

‘De wijk’ lijkt soms het mantra van gemeenten en organisaties. Burgers hebben soms alleen geen idee wat er allemaal gebeurt in hun directe omgeving. Met alle veranderingen op het gebied van wetgeving rondom zorg en welzijn, is er volop aandacht voor wat er in de wijk gebeurt. De afgelopen maanden is ... Lees meer
06-06-2014

Kennisdossier 9 Coöperaties voor en door burgers

Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers Met dit kennisdossier geven we handvatten aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een eigen mening over de voor- en nadelen van coöperaties kunnen vormen en zij kunnen beslissen in hoeverre zij die coöperaties kunnen ondersteunen. ... Lees meer
28-05-2014

Grenzeloos verbonden | Grenzenlos verbündet

Tweetalige brochure (Nederlands – Duits) over perspectieven van patiënten en naasten op grensoverschrijdende zorg. Voor: patiënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Opdrachtgever: Euregio Rijn WaalVormgeving: Winkel van Sinke Lees meer
09-05-2014

Vraagwijzer cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Een handreiking voor het betrekken van cliënten bij wetenschappelijk onderzoek. Opdrachtgever: Academische Werkplaats Jeugd Inside-OutVormgeving: Studio026 Lees meer
07-05-2014

Meedoen in een participatiesamenleving. Wat betekent dit voor burgers met een GGz-achtergrond?

Een advies voor gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere geinteresseerden Lees meer
17-04-2014

'Ik zie je'

Een handreiking om contact te leggen met mensen die met eenzaamheid te maken hebben. Lees meer
25-03-2014

Jaarverslag en jaarrekening 2013 Zorgbelang Gelderland

Het jaarverslag van Zorgbelang Gelderland over het jaar 2013 Lees meer
20-12-2013

Kennisdossier Bewegen

Lees meer
12-12-2013

Zorgbelang Gelderland 'In beweging door verbinding'

Succesfactoren en leermomenten voor burgers, belangenbehartigers en professionals op het gebied van bewegen en sporten voor ouderen en chronisch zieken in Gelderland. Lees meer
11-11-2013

Heldenboekje JeugdZorg Award 2013

Met alle genomineerden en prijswinnaars voor de JeugdZorg Award 2013 Lees meer
Vorige ... 6 7 8 9 10 Volgende