Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 088 9294 000. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

25-03-2016

Cliënten betrekken bij beleid, hoe doe je dat eigenlijk?

Als we kijken naar de huidige grote transformaties in de zorg kunnen we zeggen dat de betrokkenheid van de cliënt daarbij steeds meer aandacht krijgt. Als we hierbij inzoomen op de Langdurige zorg blijkt dat er grote bereidheid bij zorgkantoren en zorgaanbieders is om cliënten een duidelijkere rol te ... Lees meer
15-03-2016

Kennisdossier Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Een hulpmiddel voor invulling van de Jeugdwet vanuit het perspectief van de cliënt.Er zijn veel inhoudelijke suggesties die adviesraden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties aan gemeenten kunnen meegeven voor het verbeteren van de positie van de cliënt. Aan het eind van het dossier staan er 21 genoemd. ... Lees meer
04-02-2016

Van vooroordeel naar veerkracht: Vitale Verbindingen in de wijk

Effectieve inzet van ervaringsdeskundigheid en wijkbetrokkenheid bij GGZ-problematiek via Vitale Verbindingen in de wijk. Lees meer
28-01-2016

Ontwikkelingen in cliëntenparticipatie

Wat gebeurt op het gebied van cliëntenparticipatie? De stand van zaken aan de hand van 7 actuele ontwikkelingen. Voorzien van praktische aanbevelingen.  Voor gemeenten, organisaties en instellingen biedt Zorgbelang Gelderland/Utrecht advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie. ... Lees meer
10-12-2015

FACTsheet over optimale FACTzorg volgens cliënten

Hoe ziet optimale FACTzorg eruit volgens cliënten?FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een model binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). FACTteams bieden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden langdurige multidisciplinaire en outreachende ... Lees meer
12-11-2015

De Zorgkrant

Zorgkrant 'Veranderingen in de zorg; een tussenbalans'Sinds 1 januari 2015 zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de 'zorg' overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Die transitie kreeg de afgelopen maanden voor een belangrijk deel zijn beslag. BDUmedia staat in de Zorgkrant stil bij een aantal ... Lees meer
15-09-2015

Kennisdossier VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

De twee centrale vragen van dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag? Lees meer
10-09-2015

Projectverslag Tha Bus on Tour

Onderzoeks- en innovatierapport over de invloed van Tha Bus on Tour op de persoonlijke ontwikkeling van de gastdocenten. Lees meer
09-09-2015

Jaarverslag en jaarrekening Zorgbelang Gelderland 2014

Het jaardocument van Zorgbelang Gelderland over 2014 Lees meer
21-07-2015

Beleidsparticipatie voor de jeugd

Een onderzoek naar de behoeften en wensen van jongeren die zich inzetten voor beleidsparticipatie.   Chantal Bleijenberg Begeleider Zorgbelang Gelderland (stage): Joke Stoffelen Begeleider Fontys Hogescholen: Monique van Empel Lees meer
Vorige ... 6 7 8 9 10  ... Volgende